navigace

podstránky

Historie pudla

Celosvětově snad nejznámějším, nejrozšířenějším a nejoblíbenějším společenským plemenem je bezpochyby pudl. Tento pes se v poslední době stal doslova synonymem pro společenského psa a dnes se vám snad ani nemůže podařit potkat člověka, kterýž by ho neznal. I přesto, že pudl byl původně používán k loveckým účelům, jeho krása, elegance, inteligence, věrnost a přítulnost z něho udělala oblíbeného domácího mazlíčka a okouzlujícího výstavního psa. 

  

I přestože si dnes krásně načesané, upravené pudly jen stěží dokážeme představit při lovu, vzniklo toto plemeno ze psů čistě loveckých. Původní pudli byli středně vysocí, silní, hustě osrstění psi, kteří uměli výborně plavat. Byli využíváni především pro lov a aportování vodního ptactva. První zmínku o takových psech můžeme nalézt v "Historii animalum" ( 1536 ) švýcarského učence Konrada von Gesnera. Tento pes, kterého von Gesner nazával "canis aquatocus" se sice podobal více anglickému vodnímu španělovi, než pudlovi, ale v každém případě psi podobní pudlům se v Evropě objevili již velmi brzy, jak dokazují mnohá vyobrazení z doby Říma a Řecka. Někteří autoři předpokládají, že pudl přišel do Evropy z východu, nebo snad i ze severní Afriky.

V sedmnáctém století byli každopádně předkové pudlů v Evropě hojně chováni právě jako lovečtí psi. Z této doby také pochází typický střih. Tento střih, kdy se celá zadní část psa stříhala nakrátko, měl psovi usnadnit lepší pohyb ve vodě. Delší srst ponechaná na konticích a případně též v oblasti ledvin měla tato místa udržet v teple.

 

V druhé polovině devatenáctého století upadá chov pudla jakožto loveckého psa, ale vzrůstá jeho obliba v roli domácího mazlíčka. Nejméně uznání dostál pudl kupodivu v tak kynologicky vyspělé zemi jako je Anglie. Angličané nahlíželi na toto plemeno jako na zábavného psíka komedianta, který umí pouze předvádět laciné kousky v cirkusech. V Anglii se však poměrně dost rozmohl dnes vzácný šňůrový pudl...Tato varianta pudla patrně velkou měrou přispěla k úpadku plemene v polovině minulého století, protože péče o srst šňůrového pudla je velice časově náročná a především pracná. Také klasický lví střih pro svou náročnost oblibě plemene příliš neprospěl.

 

K radikálnímu zlomu v chovu pudlů došlo ve třicátých letech, kdy se na scéně objevil líbivý a poměrně jednoduchý karakulský střih. Tento střih získal pudlům ve velmi krátké době obrovskou popularitu, ale přinesl jim také mnoho problémů. Také Francie se uznání nového střihu dlouho bránila, ale nakonec jí nezbylo, než ho oficiálně uznat. Aby se však vlk nažral a koza zůstala celá, byl karakulský střih pozměněn na tzv. moderní střih.       K obrovského boomu v chovu pudlů došlo především po druhé světové válce, kdy mezi stávající výškové kategorie přibyl oblíbený trpasličí pudl. Od roku 1985 je povolený dokonce i toy pudl.           

Pudl dnes patří mezi najčastěji chované psy nejen mezi společenskými plemeny, ale mezi plemeny psů obecně. K této obrovské popularitě příspívá vedle jeho povahy bezpochyby také praktická velikost malých variant a impozantnost velkého pudla, kterému se ne bezdůvodně říká královský.

 

Pudl je harmonicky stavěný pes s charakteristicky zvlněnou nebo do provazců se stáčející srstí, Plemenný standard dnes rozličuje čtyři výškové varianty.

Velký pudl 45-60 cm s tolerancí + 2 cm. Velký pudl je zvětšeninou středního pudla a má stejné typické znaky.

Střední pudl má kohoutkovou výšku mezi 35-45 cm.

Trpasličí pudl 28-35 cm. Je změnšeninou středního pudla a podle možností má mít stejné proporce s výjimkou velikosti. Nesmí vykazovat znaky nanismu.      

Toy pudl do 28 cm, ideální typ má být 25 cm. Toy pudl je stejného typu jako trpasličí pudl, jeho proporce mají odpovídat standardu. Všechny znaky nanismu jsou vyloučeny, povolen je jen méně výrazný týlní hrbol. 

Povolené barvy srsti jsou bílá, černá, stříbrná, apricot a hnědá.          

V poslední době získávají na popularitě vícebarevní pudli, přestože dosud nebyli oficiálně uznáni FCI. 

Pudl je dnes doslova klasikou mezi společenskými plemeny a v té široké škále velikostí, barev a střihů si dokáže vybrat snad každý. Přestože se někteří lidé dívají na toto plemeno s velkým smyslem pro zábavu a soutěžení. Ostatně i jeho obrovská popularita a rozšířenost svědčí o jeho kvalitách.

 
Povahově jsme všichni stejní, hraví, učenliví, inteligentní, ostražití, fanatičtí aportéři, neustále připraveni plnit lidská přání. Pohybovou aktivitou a nezměrným elánem nutíme člověka k aktivní činnosti.      

Jsme vhodný pro chov v bytech, oproti ostatním krátko i dlouhosrstým plemenům mám výhodu v tom, že v podstatě nelínám.