navigace

podstránky

Standard pudla

I. CELKOVÝ VZHLED A VLOHY

Charakteristika plemene

Pudl patří do skupiny psů užitkových a společenských. Je harmonického typu, středních linií, se srstí charakteristicky upravenou kadeřavou nebo šňůrovou. Má vzhled inteligentního zvířete, je stále pozorný, čilý, harmonické stavby, elegantního a hrdého zjevu. Pudl má taneční, lehký krok, nikdy nemá mít krok plíživý a táhlý. Pudl je známý svou věrností a schopností rychle se učit a být cvičen, což z něj dělá zvlášť příjemného společníka.

II. HLAVA 

Ušlechtilá, čistých linií, úměrná velikosti těla. Její délka tvoří přibližně 2/5 kohoutkové výšky. Nesmí působit příliš těžce nebo masivně. Také nesmí být příliš jemná. Tvar lebky musí být pod kůží zřetelně patrný. 

Čenich : Výrazný, dobře vyvinutý, kolmého profilu. Nozdry jsou otevřené. U černých, bílých a stříbrných psů je nos černý u hnědých hnědý. U aprikotů je zbarven v celé škále odstínů od tmavě hnědé po černou, která není preferována ale akceptována proto, aby se zabránilo možné depigmentaci.

Nos : Nosní hřbet rovný, jeho délka odpovídá asi 9/10 délky mozkovny.Obě strany dolní čelisti jsou téměř rovnoběžné. Nos je dobře utvářený, elegantní nesmí být špičatý. Spodní profil je dán čelistí, nikoliv krajem horního pysku.

Pysky : Mírně vyvinuté, spíše suché, středně silné. Horní pysky přiléhají na spodní, nejsou však převislé. U černých, bílých a stříbrných pudlů jsou pysky černé, u hnědých musí být dobře pigmentovány, u aprikotů jsou zbarveny v celé škále odstínů od tmavě hnědé po černou, která není preferována ale akceptována proto, aby se zabránilo možné depigmentaci. Ústní koutky nesmí být výrazné.

Čelisti : Normálně utvářené, chrup pevný. Chybění mezizubní mezery v horní čelisti (pro P 4 dole) se nepenalizuje ani na výstavách, ani při bonitaci.

Líce : Nejsou výrazné, jsou tvořeny kostí. Očnice jsou jemně tvarované a málo výrazné. Svaly tvořící anatomický základ lící jsou málo vyvinuté, jařmové oblouky jen málo vystupující.

Čelní sklon (stop) : Velmi málo vyznačený u psů středních linií.

Lebka (mozkovna) : Dobře utvářená, její šířka nedosahuje polovinu délky hlavy. Při pohledu shora má lebka tvar podélně protáhlého oválu. Profil je lehce vypouklý. Boční linie jsou mírně rozbíhavé.

Nadočnicové oblouky : Mírně vystouplé, pokryté dlouhou srstí.

Čelní rýha : Mezi očima široká, zužující se směrem k velmi výrazně týlnímu hrbolu. U trpasličích pudlů může být týlní hrbol méně výrazný.

Oči : Ohnivého výrazu, umístěné ve výši stopu a mírně šikmé. Obrys víček jim dodává mandlový tvar. U černých, bílých, stříbrných a aprikotů jsou oči černé nebo tmavohnědé. Hnědí pudli mohou mít oči jantarové barvy.

Uši : Dosti dlouhé a po celé délce přilehavě visící podél skrání. Jsou nasazené v prodloužené linii vycházející nad čenichem a procházející nepatrně pod vnějším koutkem oka. Boltce jsou ploché, za nasazením se rozšiřují, na koncích zaoblené, pokryté dlouhou zvlněnou srstí. Pudl jehož boltce natažené nedosahují až ke koutkům tlamy, nemůže být oceněn výborný.

Krk : Silný, s lehce klenutou šíjí, střední délky, v dobrém poměru. Hlavu musí nést vysoko a hrdě. Bez laloku. V průřezu je krk oválný. Jeho délka je o něco menší než délka hlavy.

III. TRUP

Trup pudla celkově působí dojmem dobrých proporcí. Jeho délka zpravidla přesahuje kohoutkovou výšku.

Předhrudí : Normální, odpovídající psovi dobrých proporcí. Vrchol hrudní kosti lehce vystupuje dopředu a je umístěný poměrně vysoko, takže umožňuje vznešenější ušlechtilejší a nenucenější nesení hlavy.

Hrudník : Dosahuje až k lokti. Jeho šířka má odpovídat 2/3 jeho hloubky. Obvod hrudníku měřený za lopatkami musí přesahovat kohoutkovou výšku nejméně o 10cm.

Žebra : Oválně klenutá, ve hřbetní partii široká.

Hřbet : Krátký, harmonické linie. Nežádoucí je kapří nebo proláklý hřbet. Kohoutek a záď leží přibližně ve stejné výši.

Bedra : pevná a svalnatá.

Břicho a slabiny : Vtažené, nikoliv však chrtovitě podkasené.

 Záď : Zaoblená, nikoliv však spáditá.

Ocas : Nasazený dosti vysoko, ve výši linie beder. U kadeřavých pudlů se zkracuje na třetinu přirozené délky. U šňůrového pudla může být ocas ponechán v přirozené délce. Dlouhý, správně nesený ocas u kadeřavého pudla není vadou. Při pohybu má být ocas nesen dozadu šikmo vzhůru.

IV. HRUDNÍ KONČETINY

Ramena a lopatky : Kohoutek mírně vyvinutý, lopatka šikmá, dobře osvalená. Délka pažní kosti musí odpovídat délce lopatky.

Předloktí : Jsou naprosto rovná a rovnoběžná, dobře osvalená s pevnými kostmi. Vzdálenost od loketního hrbolu k zemi má odpovídat 5/9 výšky psa v kohoutku.

Zápěstí : Pokračuje v linii předloktí.

Záprstí : Pevné ale ne masivní, při pohledu ze strany téměř rovné.

Tlapky : Malé, uzavřené, ve tvaru krátkého oválu. Prsty jsou dobře klenuté, sevřené, pevné, spojené blanou. Stojí pevně kolmo k zemi. Drápy jsou u černých a stříbrošedých pudlů černé, u hnědých černé nebo hnědé. U bílých pudlů mohou být zbarveny v celé škále odstínů od rohoviny po černou, mají odpovídat pigmentaci. Bíle drápy jsou vadou ! U aprikotů mohou být drápy zbarveny ve všech odstínech od tmavohnědé až po černou, které není dávána přednost, ale je přípustná.

V. PÁNEVNÍ KONČETINY

Stehna : Dobře osvalená a mohutná.

Běhy : Při pohledu zezadu musejí být rovnoběžné, svalstvo dobře vyvinuté. Úhlení mezi kyčlí a stehnem, mezi bércem a zanártím, musí být dosti výrazné, aby se zabránilo strmému postoji, což někdy způsobuje nežádoucí spáditou záď.

Nárt a zánártí : Kolmé. Pudl nesmí mít při narození na pánevních končetinách paspárky.

Tlapky : Jako na hrudní končetině.

VI. OSRSTĚNÍ

Zbarvení : Kadeřavý a šňůrový pudl - černý, bílý, hnědý, stříbrošedý, aprikot.

A/ Hnědý : čistě, sitě hnědý, zbarvení pravidelné a teplé. Barevné odstíny nesmějí dosáhnout ani béžového nebo světlejšího odstínu. Srst v žádném případě nesmí být tmavě kaštanově hnědá, stejně jako černá.

B/ Stříbrošedý : Pravidelná, jednotná, nesmí přecházet ani do černé, ani do bílé.

C/ Aprikot : Pravidelné zbarvení, nesmí přecházet do béžové či krémové, do červené nebo narůžovělé, ani do hnědé a jejich odstínů.

Kromě těchto výše zmíněných barev, existují také vícebarevní pudlové v kombinaci černobílé (harlekýn) a černá s pálením (Black and tan),které FCI neuznává.

VII. VÝŠKA

1) Velký pudl 45-60 cm s tolerancí + 2 cm. Velký pudl je zvětšeninou středního pudla a má stejné typické znaky.

2) Střední pudl 35-45 cm.

3) Trpasličí pudl 28-35 cm. Je změnšeninou středního pudla a podle možností má mít stejné proporce s výjimkou velikosti. Nesmí vykazovat znaky nanismu.

4) Toy pudl do 28 cm, ideální typ má být 25 cm. Toy pudl je stejného typu jako trpasličí pudl, jeho proporce mají odpovídat standardu. Všechny znaky nanismu jsou vyloučeny, povolen je jen méně výrazný týlní hrbol. 

Standard pudla je stejný pro všechny čtyři velikosti.Toy, trpasličí, střední a velký pudl. Standard FCI se liší od standardu Velké Británie a USA, které se od sebe opět liší předepsanou kohoutkovou výškou jednotlivých velikostí.

 

Standard FCI č. 172f z roku 1991.

 

Země původu : Francie