navigace

podstránky

Střihy pudla

Střih klasický ("na lva")

Pudl s kadeřavou i šňůrovou srstí má být vzadu ostříhán až k žebrům. Rovněž je třeba ostříhat: obličejovou část nahoře a vespod od spodních víček, líce, hrudní a pánevní končetiny s výjimkou manžet nebo náramků a libovolných znaků na zádi, ocas s výjimkou kulaté nebo podlouhlé chocholky. Všichni jedinci mají mít knír. Srst na hrudních končetinách (tzv. kalhotky), je možné ponechat.

"Moderní střih"

Srst na všech končetinách je možno ponechat výslovně pod podmínkou, že se dodrží následující předpisy: 

1) Ostříhat je třeba:

a) tlapky hrudních končetin od drápů k palcům, tlapky pánevních končetin do stejné výšky. Přípustné je omezit ostříhání pouze na prsty. 

b) hlavu a ocas podle výše popsaných pravidel.

U tohoto střihu se výjimečně připouští:

- krátká srst pod spodní čelistí max. 1 cm dlouhá, přičemž spodní obrys střihu má být rovnoběžný se spodní čelistí, vous v podobě "kozí brady" není dovolen.

- vynechání chocholky na ocasu (snižuje se však koeficient hodnocení osrstění)

2) Zkrátit je třeba:

Srst na trupu tak, aby délka činila max. 1 cm a aby byla na hřbetě patrná delší či kratší kresba moaré. Délka srsti se postupně prodlužuje kolem žeber vzhůru po končetinách. 

3) Srst se upraví:

a) na hlavě, kde zůstává přilba přiměřené výšky, jakož i na krku, kde přechází vzadu ke kohoutku a vpředu bez přerušení až k ostříhané části končetin po mírně šikmé linii od výše předhrudí. V místě nasazení ucha, max. do jedné třetiny jeho délky, se může srst zkrátit nůžkami nebo strojkem ve směru růstu. Spodní část ucha se nechá pokrytá srstí, jejíž délka se směrem dolů postupně prodlužuje až do střapce, který se může zarovnat.

b) na končetinách, kde "kalhotky" tvoří zřetelný přechod k vystříhaným tlapkám. Směrem nahoru se srst postupně prodlužuje, takže na rameni a stehnu dosahuje při natažení chlupů délky 4 až 7 cm (v poměru k velikosti psa). Je třeba se vyvarovat jakékoliv přemrštěnosti. "Kalhotky" pánevních končetin se mají upravit tak, aby daly vyniknout typickému zaúhlení. 
Jiné fantazie odchylující se od těchto předpisů vylučují psa z posuzování. Žádná z obou standardních siluet získaných úpravou srsti neovlivňuje klasifikaci na výstavách. Všichni jedinci stejné třídy se posuzují a hodnotí společně. 

"Anglický střih"


Doplňuje klasický střih motivy na pánevních končetinách, tj. manžetami a náramky. Na hlavě je topknot (svazek srsti). U tohoto střihu je knír volitelný. Absence prostřihů v srsti na pánevních končetinách (Baby střih) je tolerována. Úprava topknotu je libovolná.

Druhy srsti


Pudl s kadeřavou srstí má mít bohatou, jemnou srst na způsob vlny, pěkně zkadeřenou, pružnou, odolávající tlaku ruky. Srst má být hustá, bohatá, stejně dlouhá a tvořící stejnoměrné kadeře, dobře rozčesané. Srst tvrdá na dotyk a působící dojmem žíní je nežádoucí a v porovnání s předepsaným druhem srsti bude považována za horší. 
Pudl se šňůrovou srstí má mít srst bohatou, jemnou jako vlna a přiléhavou. Má tvořit stejnoměrně dlouhé charakteristické šňůry, dlouhé alespoň 20 cm. Čím jsou šňůry delší, tím jsou cennější. Aby se srst udržela v pořádku, lze šňůry po obou stranách hlavy nad ušima a po stranách trupu podchytit páskou.

Kůže

Je pružná, neochablá, pigmentovaná. Černý, hnědý, stříbrný a aprikot pudl má mít barvu kůže v souladu s barvou srsti. U bílých pudlů je žádoucí stříbřitá pigmentace kůže, ale ta nesmí ovlivňovat čistě bílou barvu srsti. Existují bílí pudlové, kteří mají kůži světlou, připomínající vzhled lanýže a to často nejen na spodní části trupu, ale i na zbytku těla, což není vadou. Pigmentaci je třeba hledat tam, kde je nejsilnější: oční víčka, pysky, čenich, patro, dásně, sliznice, polštářky tlapek, šourek jakož i všechny přirozené otvory. Pigmentace má být černá u černých, bílých a stříbrných pudlů, tmavě hnědá u hnědých pudlů, u aprikot pudlů má být rovněž jednotná ve všech odstínech od tmavě hnědé po černou, které není dávána přednost, ale je přípustná, aby se zabránilo možnému úbytku pigmentu.